M/S BOTNIA EXPRESS. Vykort genom Kenneth Herrgård samling.