M/S BIRKA STOCKHOLM vid Blockhusudden 16/1-2016. Foto Micke Asklander.