S/S BETULA I. © Foto Båtologen, genom Lennart Falleth samling.