M/S BENI ANSAR i Almeira 28/6-2005. Foto Ton Grootenboer.