Pråmen BASTIAN vid Kummelnäs varv 10/9-2001. © Foto Peter Asklander.