M/S ATLE.

Byggd 1974 av Oy Wärtsilä Sandviken Ab, Helsingfors, Finland.

Varvsnummer. 402.

Dimensioner. 104,60 x 23,80 x 8,30 m.

Brt. 7457.

Maskineri. Fem Wärtsilä-Pielstick 12PC 2-2V dieslar.

Effekt. 18400 kW.

Knop. 18,0.

Signal. SBPR.

IMO. 7347627.

Systerfartyg. FREJ. YMER. URHO. SISU.

Levererades 21 oktober 1974 till Svenska Staten, Sverige. Bemannad av Svenska flottan.

1974 10 24. Avgick Helsingfors mot Stockholm.

1984. Ombyggd till tjockoljedrift vid Oskarshamns varv, Oskarshamn.

1992. Ombyggd med nya bryggvingar vid Danyard, Danmark. Ny navigationsutrustning.

1996. Katalysatorer installerade på samtliga maskiner. Arbetena utförs vid Lundbykajen, Göteborg.

1999. Nytt maskinövervaknings- och fjärrstyrningssystem installeras.

2000 12 08. Bestyckningen avlyft i Värtan, Stockholm.

2001 08 01. Drift och bemanning övertas av B&N Hornet AB, Stockholm.

2005 05 01. Drift och bemanning övertas av OSM Ship Management, Göteborg. Ny navigationsutrustning.

2008 06 01. Management Icebreaker Management AB, Rederi AB TransAtlantic, Skärhamn.

M/S ATLE.

Tillbaka till Svenska Isbrytare.

© 2012 faktaomfartyg.