M/S ATHARA i Olbia 1/7-2018. Foto George Koutsoukis.