M/S ATHARA i Olbia 22/6-2017. foto George Koutsoukis.