M/S ATHARA i Olbia 9/7-2016. Foto George Koutsoukis.