M/S ASTORIA i Pireus 29/10-2007. Foto Georges Koutsoukis.