S/S ASK. Foto Båtologen, genom Lennart Falleth samling.