A/S Alpha/ Bast°fergen.

Detta Norska rederi har haft sin huvudsakliga färjeöverfart mellan Moss - Horten i Norge.

1989 övertogs rederiet av A/S Gokstad som drev trafiken vidare tills man förlorade upphandlingen på trafik från 1996.

Här kommer jag att försöka få med så många av deras färjor.

All komplettering är tacksam.

S/S Bast° II. (1900-1935).

S/S Alpha. (1904-1940).

S/S Bast°. (1934-1947).

S/S Beta. (1928-1930).

M/S Bastø II. (1939-1961).

S/S Beta. (1935-1951).

S/S Alpha. (1937-1952).

M/S Bast°. (1949-1956).

M/S Bastø I. (1956-1978).

M/S Bast° III. (1956-1968).

M/S Alpha. (1961).

M/S Bastø II. (1961-1979).

M/S Bastø IV. (1964-1978).

M/S Beta. (1968-1969).

M/S Bastø III. (1968-1985).

M/S Bastø V. (1973-1979,1981).

M/S Bastø IV. (1978-1979).

M/S Bastø I. (1978-1991).

M/S Hanstholm. (1979-1981).

M/S Bastø VI. (1979-1980).

M/S Bastø II. (1979-1991).

M/S Vestfold. (1991-1999).

M/S Østfold. (1991-1998).

 

Tillbaka till rederier A.

Tillbaka till rederier B.