M/S ARIADNE avgr Pireus 27/9-2007. Foto Georges Koutsoukis.