HSC APRI i Ambelakia, Salamis 8/12-2019. foto George Koutsoukis.