M/S APOLLON i Pireus 31/5-2007. Foto Georges Koutsoukis.