M/S APOLLON i Pireus 8/6-2007. Foto Georges Koutsoukis.