M/S ANTONIA i Drapetsona 20/12-2006. Foto Georges Koutsoukis.