M/S ANTONIA i Drapetsona 14/11-2006. Foto Georges Koutsoukis.