Ångfartygs Ab Kjell/ Kalmar Rederi Ab/ Ab L Jeansson/ Rederi Ab Trio/ Rederi Ab Mercurius.

I februari 1916 inköpte den etablerade kolhandlaren Harald Jeansson, Kalmar, sitt första ångfartyg som fick namnet s/s Kjell. 

Han hade tidigare varit delägare i flera segelfartyg.  Ett drygt år senare, i april, överför han fartyget till det nybildade rederiet Ångfartygs AB Kjell. 

Dock sänktes fartyget av en tysk ubåt redan en månad senare. Efter detta ligger rederiverksamheten vilande i några år. 1922 köps nästa fartyg in, också det fick namnet s/s Kjell (II). 

Efter detta köptes fler fartyg in och Harald Jeansson grundade och köpte fler rederier som han drev parallellt med Ångf AB Kjell (Rederi AB Kalmar, AB L Jeansson, Rederi AB Trio, Rederi AB Mercurius). 

I december 1937 flyttar han sin verksamhet till Stockholm. 

Under sin tid i Stockholm satt H Jeansson bl a i Sveabolagets styrelse under ett 20-tal år. 

Flera av rederiets fartyg ägdes av partrederier bestående av Rederi AB Kjell och övriga rederier i H Jeanssons ägo. 

I flera av dessa partrederier stod Lars Gabrielsson (H Jeanssons svärson) som huvudredare. 

I november 1964 avlider Harald Jeansson. L Gabrielsson som efterträtt sin svärfar blir 1965 även vd för Ångbåts AB Kalmarsund. 

Sannolikt fusioneras bolagen vid denna tidpunkt. Detta rederi har ett tiotal fartyg. 

Dock avlider han efter en kort tid och efterträds av Birger Jeansson, som tidigare varit vd för Ångbåts AB Kalmarsund men återinträder efter L Gabrielssons dödsfall. 

Text Lennart Falleth.

S/S Fram. (1922-1940).

S/S Gundborg Segrell. (1926-1955).

S/S Frigg. (1934-1954).

S/S Britt. (1935-1940).

S/S Greth. (1935-1954).

M/S Argo. (1948-1964).

S/S Tyr. (1949-1952).

M/S Floria. (1958-1964).

 

Tillbaka till rederier på K.

Tillbaka till rederier på R.

Tillbaka till rederier på Å