Ångfartygs Ab Göteborg-Manchester.

Rederiet grundades i Göteborg av intressenter i August Leffler & Sons AB år 1901.

Trafiken till Manchester hade påbörjats redan i mitten av 1890-talet av A Leffler.

Denna linje utvecklades så hastigt att man ansåg det vara nödvändigt med ett särskilt rederi för att driva denna linje. Man inledde även ett samarbete med det engelska rederiet Felber, Jucker & Co i Manchester och gick i samtrafik med dem på linjen.

Senare innefattades också Halmstad i linjen. Trafiken ökade och man var tvungen att ta in fartyg på t/c.

1913 började man trafikera Östersjöhamnar – Manchester. Som huvudredare i rederiet satt Knut Dalman, han var även huvudredare i andra rederier (Ångf AB Harold, Ångf AB Poseidon och Förnyade Ångf AB Wiking).

År 1915 övertar Rederi AB Svenska Lloyd aktiemajoriteten och den gamla styrelsen ställer sina platser till förfogande.

I den nya styrelsen finns bland andra H Metcalfe, W Lundqvist och C Krüger.

Tre år senare, 1918, likvideras rederiet. Samtliga tillgångar och skulder överfördes till Svenska Lloyd.

Text Lennart Falleth.

S/S Helge. (1901-1915).

S/S Halfdan (1902-1915).

S/S Hogland. (1903-1911).

S/S Heimdal. (1907-1918).

S/S Orvar. (1913-1915).

S/S Andalusia. (1916-1918).

S/S Calabria (1916-1918).

S/S Scotia. (1918).

Tillbaka.