S/S AMERIKA. Vykort genom Nigel Thorntonn samling.