S/S AMERIKA.

Byggd 1889 av Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm.

Varvsnummer. 200.

Dimensioner. 49,21 x 7,46 x ? m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 397/ 281/ 500.

Maskineri. en ångmaskin.

Effekt. 300 ihk.

Knop. ?.

RN. 2415.

IDno. 3002415.

Levererades 1889 till Storfors AB, Västerbotten.

1912. Såld till Stockholms Rederi AB Svea, Stockholm. Omdöpt till FRIGG. Insatt på svensk kustfart.

1914. Annonserad på linjen Köpenhamn - Stockholm - Norrköping en gång i veckan.

1916. Trafikerade Köpenhamn och Kristiania .

1928. Såld till J, Rang, Tallinn, Estland. Omdöpt till SATURN.

1941. Beslagtagen av den tyska staten.

1945. Upplagd i Flensburg och övertagen av den polska staten.

1949. Upphuggen i Hamburg.

S/S FRIGG.

Tillbaka till Rederi Ab Svea.

© 2021 faktaomfartyg.