M/S ALKMINI A i Perama 26/5-2005. Foto Nikos Thrylos.