M/S ALKMINI A i Perama 26/2-2005. Foto Nikos Thrylos.