S/S ALFA. Foto Klubb maritim Västra kretsen, genom Lennart Falleth samling.