HSC ALCANTARA avgr Palma de Mallorca 24/6-2006. Foto Carlos Moreno Trobat.