HSC ALCANTARA avgr Palma de Mallorca 17/6-2006. Foto Carlos Moreno Trobat.