M/S ÅLANDSFÄRJAN i Kapellskär 26/4-2008. © Foto Peter Asklander.