M/S ÅLANDSFÄRJAN på Ålands hav 27/5-2007. © Foto Ola Manners.