M/S ÅLANDSFÄRJAN på Ålands hav 1/3-2006. © Foto Mikael Blomberg.