M/S ÅLANDSFÄRJAN i Kapellskär 31/3-2002. © Foto Micke Asklander.