M/S AGIOS GEORGIOS i Pireus 30/1-2009. Foto George Koutsoukis.