M/S AEGEAN QUEEN i Kinosoura 22/5-2018. foto George Koutsoukis.