M/S AEGEAN MYTH i Pireus 30/8-2020. Foto Georges Koutsoukis.