M/S AEGEAN GODDESS i Lavrio 12/7-2022 foto George Koutsoukis.