S/S ADOLF BRATT. Foto genom Lennart Falleth samling.