S/S AALLOTAR vid Skeppsbron, mitten av 60-talet. Foto Trevor Jones.