S/S AALLOTAR i Travemünde 19/8-1969. Foto genom Petteri Virtanen samling.