S/S AALLOTAR ankommer Stockholm 26/10-1968. Foto Christer Samuelsson.